Условия и Цени

_MG_8863-2-webПсихотерапевтични сесии, цени за психотерапия и условия 

Първо, бих искала да кажа, че ще се радвам, ако мога да помогна в разрешаването на вашите предизвикателства или проблеми! Това понякога може да стане дори в рамките на няколко сесии, но обикновено е продължителен процес, който изисква повече време. Продължителността на терапията зависи само от вас и вашите възможности и, за съжаление, не мога да се ангажирам със срокове (предполагам, че е разбираемо). Не мога също да гарантирам, че ще излекувам или помогна на някой, колкото и да искам. Причината: до голяма степен този процес зависи от вас, а аз само мога да ви помагам по пътя. 

Възможни са както еднократни консултации, в зависимост от естеството на проблема, така и серия от няколко сесии. Ако вече имате диагноза или страдате от психично/психосоматично заболяване от години, не очаквайте те да се разрешат в рамките на една сесия – не е реалистично. Работя с мотивирани хора, психотерапията е доброволен процес. Ако не се чувствате достатъчно мотивирани за промяна, по-добре изчакайте и започнете психотерапия, когато сте готови.

Как протича първата сесия? Всяка сесия е с продължителност 50 минути и се уговаря в удобно за двете страни време. През първата сесия се сваля т.нар. анамнеза, която може да обхваща подробна здравна информация за вас. Отнасям се сериозно към работата си и бих искала да знам за всичко, което може да е допринесло за настоящето ви състояние, за да мога да ви бъда максимално от помощ. Конфиденциалността е гарантирана и каквато и да е информация за вас не се споделя с никой друг. В повечето случаи проблемът е комплексен и подходът за разрешаването му – също. В тази първа сесия разясняваме как протича психотерапевтичният процес и след нея обикновено решавам дали мога или не да поема съответния случай (както и вие – дали аз съм вашият терапевт). 

Сесиите могат да се случват един път в седмицата, един път в месеца или през няколко месеца. Няма стандартно изискване. Зависи от проблема, който имате, финансовите ви възможности и времето, с което разполагаме – и вие, и аз. Препоръчително е сесиите, поне в началото на психотерапията, да се провеждат 1 път седмично.

За да си запазите час, моля, обадете се на тел. 0885 26 44 00 (за България и Европа) или 678-995 8801 (за САЩ). Ако не мога да отговоря и съм в сесия, моля, оставете съобщение с вашето име, телефонен номер и удобно време, в което мога да ви се обадя. Обикновено връщам обаждането в рамките на същия ден.

Ако имате предварителни въпроси, които искате да обсъдите преди това с мен, моля, изпратете ми email на info@bezproblemi.com. Обикновено отговарям на имейли до 24 часа.

Всички онлайн сесии са предплатени.  Това може да стане по банков път, в epay.bg или Paypal. Банкова сметка: OББ,  IBAN: BG62UBBS81551012690075, “Интегративна психотерапия” ООД. Основание за плащане: сесия/ или консултация.

В случай, че се налага пренасрочване за сесията, моля направете това най-малко 24 часа предварително.  Пренасрочването на сесия може да става единствено и само при спешни случаи и обстоятелстваАко пропуснете сесия по ваша вина, тази сесия се заплаща. Времето е скъпо на всеки.

Ако живеете в място различно от София и не ви е удобно да пътувате, както и ако живеете в София, но на място далеч от моя офис, мога да ви предложа онлайн консултации по скайп, месинджър или Zoom, които провеждаме в удобно за вас и мен време. Моля, свържете се с мен на info@bezproblemi.com за подробности. Подробности за онлайн консултации може да намерите тук:

Цени

Стандартната цена за сесия от 50 минути е 120 лв. като тази цена може да се предоговори, ако изпитвате временни финансови затруднения, безработни сте или имате някакво сериозно хронично заболяване, което пречи на вашата трудоспособност в момента. Няма никакво значение за мен в коя държава живеете и работите, условията и цените са еднакви за всички.  Ако искате да знаете на какво са базирани условията и цените, моля, вижте в статията “За мен”. Инвестирала съм много години в образованието си и обучението си, продължавам да го правя и държа да провеждам качествена психотерапия. 

Групи за Life Coaching и Психотерапия

Обикновено организирам психотерапевтични или групи за личностно израстване един път месечно, в които може да се запознаете по-подробно с това какво значи психотерапия и life coaching, при наличие на желаещи. Това са експериментални групи и няма никакво изискване да станете клиенти или да участвате в други групи. Тези групи са ограничени обикновено до 10 човека като записването става по телефона до запълване на местата.

Един път месечно организирам групи, които са тематични и задълбочени по отношение на личностното израстване, и в тях могат да участват само вече съществуващи клиенти или такива, които са запознати по един или друг начин с работата в психотерапевтична група. Обикновено продължават около 3 часа и се провеждат в събота или неделя. Подробности можете да намерите ТУК:

Етика в психотерапията

Моля, преди да си запазите час за сесия с мен, да се запознаете със следния документ, който ще подпишете при първата психотерапевтична сесия. Това означава, че сте информирани и сте наясно с условията на психотерапията.

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Психотерапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при определени условия. Моля,  имайте предвид следното при започване на терапия:

 • Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.
 • Всяка  сесия е с продължителност 50 минути.
 • Всяка сесия е в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане от страна на клиента.
 • Желателно е честотата на посещения да бъде поне веднъж седмично. Няма стандартно изискване за броя сесии – зависи от проблема, от вашето време и възможности.
 • Ако клиентът не може да се яви на сесия, е длъжен да предупреди 24 часа предварително. В случай, че клиентът не се яви на сесия и не  информира поне 24 часа по-рано, би следвало на следващата сесия да заплати и пропуснатата. 
 • Насрочена вече сесия може да се отмени само ако има наистина спешни обстоятелства, които налагат това. Моля, спазвайте уговорките и бъдете етични. 
 • Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта дали прилага други форми на терапия – традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е взимал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.
 • Резултатите са индивидуални, зависят от сътрудничеството между терапевт и клиент, мотивацията на клиента и готовността му да посреща страховете и характеровите лимити с травматичен произход.
 • В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди терапевтът да е преценил, че е готов за това, е нужно да подпише декларация, че прекратява терапията по лично желание.
 • Терапевтът има право да прекрати работа ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие или ако възникне необходимост от работа с друг тип специалист.
 • Всяка информация, споделена с терапевта, се третира като строго конфиденциална и няма да бъде споделена с каквито и да е трети лица. Изключение правят случаите, когато тази информация се отнася за тежко престъпление, планирано или вече извършено, определени ситуации на насилие заплашващи живота на деца под 18 год. или конкретни планове за самоубийство или нараняване на трети лица, така, както е предвидено или изисквано от законите на РБългария.
 • Основните пет правила за работа в терапевтичен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните сесии, груповата работа и уъркшопите, дискретност, спонтанност и даване на обратна връзка.

МОЯТ МЕТОД: Основният метод, който използвам, е аналитична неорайхианска психотерапия – това е телесно ориентиран, биоенергетичен метод, който работи с телесните напрежения и симптоми, тяхното осъзнаване и анализиране. Целта е постигане на осъзнато живеене, лично израстване, удоволствие и радост от живота. Методът включва също елементи от когнитивно-поведенческата, гещалт терапията, поведенческата терапия, клиент-центрираната терапия, позитивната терапия, както и системния подход от типа на фамилни констелации, психодрама и арттерапия. В работата си също включвам източни техники за релаксация, биоенергийно дишане, физически упражнения и подобни. В работата с телесните блокажи е възможно да се наложи прилагането на дълбинен неорайхиански масаж.

Съгласен/съгласна съм с условията на терапия.

Клиент/Име/: ………………………………………………… Дата:……………………………………..

Телефон за връзка:……………………………………………………….

Подпис /Клиент:/…………………………   Подпис /Терапевт/:……………………. Дата:………………………

За лица под 18 години е необходимо настоящият документ да бъде подписан от техен родител или настойник.

Подпис на родител: …………………………………… Дата:………………………………………………….

Желая да прекратя терапията си по собствено желание:

 Дата……………………                            Подпис /Клиент/:……………………………………

Хормони на щастието

Хормони на щастието и… как да си ги набавим сами? Химия и хормони …

Как да се справим с постоянната тревожност?

Постоянна тревожност (“генерализирана тревожност”). Методи  за справяне …

Порно и еректилна дисфункция

Психосоматика на секса. Порно и еректилна дисфункция (Porn induced erectile …