Конферентен разговор “Панически атаки”

Здравейте всички, които се интересуваха от диагностика на паническо …

Семинар “Психотерапията като бизнес”

Здравейте колеги! Заповядайте на семинар на тема “Психотерапията …

Конферентен разговор Паническо разстройство

Здравейте всички, които се интересувате от диагностика на паническо …